Mesiac: september 2017

Kontrolné otázky

KONTROLNÉ OTÁZKY Z INFORMATIKY – 5. ročník 1. Čo tvorí základnú zostavu počítača? odpoveď č.2 2. Aké sú to prídavné…

read more

9. ročník

Informácie okolo nás Úprava videa Vkladanie vzorcov v Exceli – riešenie úloh Prezentačné programy – web HTML jazyk Programovanie v…

read more

8. ročník

Informácie okolo nás Grafika – GIMP MS WORD – osadenie textu, nastavenie zarážok MS WORD – hromadná korešpondencia MS WORD…

read more

7. ročník

Informácie okolo nás Tabuľkový editor EXCEL Excel – vkladanie vzorcov, riešenie úloh Excel – prepojenie údajov medzi pracovnými listami Excel…

read more

6. ročník

Informácie okolo nás Tabuľkový editor EXCEL – charakteristika Excel – vkladanie, odstránenie, formát riadkov a stĺpcov Excel – tvorba grafov…

read more

5. ročník

Informácie okolo nás Textový editor WORD – charakteristika Word – typ, rez a veľkosť písma Word – formátovanie, kopírovanie a…

read more