Kategória: 5. ročník

Licencie

PROGRAMOVÁ  LICENCIA – oprávnenie pracovať so súborom (programom) Softvérová licencia sa chápe ako typ vlastníckej (platenej alebo bezplatnej) licencie ako…

read more

Bezpečnosť

VÍRUSY, ŠKODLIVÝ SOFTWARE Malware je všeobecné označenie škodlivého softvéru, je to škodlivý alebo zhubný program. Patria sem napríklad vírusy, trójske…

read more

Záznamové médiá

Záznamové médium Pamäťové médiá umožňujú uložiť obsah informácie (zápis do pamäte), uchovať ju potrebnú dobu a znovu ju získať pre…

read more

Úloha – typy súborov

Vytvor priečinok, ktorý pomenuješ ROK. V priečinku ROK vytvor štyri priečinky: JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA. Otvor priečinok JAR a vytvor súbor DOKUMENTÁCIA…

read more

Typy súborov

Správa súborov a priečinkov Jednou z úloh operačného systému je ukladanie údajov na pamäťové zariadenia (pevný disk, USB kľúč, CD,…

read more

Pamäte PC

Pamäte počítača – slúžia na uchovanie údajov a na uloženie a vykonávanie inštrukcií programov 1) Vlastnosti: a) Veľkosť pamäte je…

read more

Klávesnica

Popis klávesnice a jej časti, písanie špeciálnych znakov, význam funkčných kláves Klávesnica je vstupné zariadenie počítača. Používa sa na písanie textu…

read more

Vstupno-výstupné

VSTUPNO – VÝSTUPNÉ ZARIADENIA Vstupné zariadenia: (vstupná jednotka) je periférne zariadenie počítača(hardvér) umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za…

read more

Základná zostava PC

 Základná zostava PC, operačný systém, hlavné časti PC Počítač je zariadenie, ktoré: slúži na spracovanie údajov a informácií je zložené…

read more

Základné pojmy

Základné pojmy – informatika, PC, hardvér, softvér Informatika je vedou, ktorá sa zaoberá, organizáciou, spracovaním, uchovávaním a prenosom údajov –…

read more