1. zošit o obrázkoch

 • Program LogoMotion
 • Kreslenie myšou
 • Kreslenie grafickým tabletom
 • Práca s obrázkom
 • Farby a odtiene
 • Jednoduché geometrické tvary
 • Rovné čiary – úsečky
 • Obdĺžniky a vyplnené obdĺžniky
 • Elipsy, kružnice a kruhy
 • Výplň
 • Používanie farieb
 • Maľovanie
 • Nástroj Oblasť
 • Práca s oblasťou
 • Píšeme text
 • Animácia