Kategória: 6. ročník

Legálnosť

LEGÁLNOSŤ POUŽITIA OBRÁZKOV A TEXTOV Z INTERNETU Autor programu alebo firma, ktorá program vytvorí, sú chránení autorským zákonom. Autorský zákon určuje práva a…

read more

Informácie

INFORMÁCIE – PLATNOSŤ A SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ, NEBEZPEČNÝ OBSAH Nie všetky informácie na internete sú pravdivé Informácie môže na internet pridávať ktokoľvek…

read more

Meranie pamäti

Meranie pamäti 1 bit predstavuje základnú jednotku informácie, ktorá môže mať 2 rôzne hodnoty, najčastejšie označované ako 0 a 1. Počítač nespracováva…

read more

Rozdelenie počítačov

Rozdelenie počítačov Počítače môžeme rozdeliť podľa ich veľkosti, výkonu a určenia do týchto skupín: Osobné (personálne) počítače (PC) Pracovné stanice…

read more

Vývojový diagram

Vývojový diagram Skôr ako si porozprávame o vývojových diagramoch, musíme poznať význam slov algoritmus, algoritmické myslenie, program a  príkazy. Algoritmus je…

read more

Nástroje netikety

NETIKETA je zbierka pravidiel a zásad slušného správania sa na internete slovo netiketa vzniklo spojením slov „net“ (sieť)  a  „etiketa“…

read more

Internet a socialne siete

Internet a sociálne siete Sociálna sieť je webová stránka určená na nadväzovanie alebo udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi pomocou internetu. Každý užívateľ…

read more

Komunikácia

Neinteraktívna komunikácia Internet – je najväčšia celosvetová počítačová sieť, ktorá spája tisíce serverov a milióny počítačov. Poskytuje obrovské množstvo informácií…

read more

Powerpoint – časť 5

POWERPOINT – kreslenie a animácia Už vieme vkladať a formátovať rôzne prvky, pridávať tlačidlá akcií, zvuk, preddefinované prechody a animácie. MS POWERPPOINT nám…

read more

Powerpoint – časť 4

POWERPOINT – práca s textom MS POWERPOINT nám okrem vloženia ľubovoľného textu, či textu v textovom poli a jeho formátovanie ponúka aj možnosť…

read more