Kategória: 6. ročník

Powerpoint – časť 3

POWERPOINT – úprava prezentácie, úprava grafiky Všetky vložené prvky napr.: obrázky, tvary, tabuľky, grafy … si môžeme upravovať v ponuke Nástroje…

read more

Powerpoint – časť 2

POWERPOINT – prechod snímok, animácia Prechod snímok hovorí o tom, ako sa jedna snímka zmení na druhú. Prechod dodáva striedaniu snímok…

read more

Powerpoint – časť 1

POWERPOINT – jednoduchá prezentácia Možnosti vytvorenia novej prezentácie sú: Na základe prázdnej prezentácie, ktorú si otvoríme po spustení MS Powerpoint,…

read more

Powerpoint – úvod

POWERPOINT – úvod MS POWERPOINT je súčasť balíka MS Office a je to prezentačný program. Slúži na tvorbu a úpravu prezentácií. Prezentovať…

read more

Imagine logo

Imagine je objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorého hlavnou črtou je korytnačka, ktorej zadávame jednoduché príkazy a na ich základe sa…

read more

Excel – časť 3

EXCEL – práca s bunkou, listom, základné výpočty Ak chceme označiť celý riadok alebo stĺpec, klikneme ľavým tlačidlom na číslo riadka…

read more

Excel – časť 2

EXCEL – grafy Microsoft Excel je súčasť kancelárskeho balíka MS Office, je to tabuľkový kalkulátor, ktorý slúži na tvorbu a úpravu…

read more

Excel – časť 1

EXCEL – bunky Aktívna bunka je bunka, s ktorou práve pracujeme. Je označená zvýrazneným orámovaním. Kurzor je nahradený orámovaním aktívnej bunky.…

read more

Excel – úvod

EXCEL – základné funkcie Microsoft Excel je súčasť kancelárskeho balíka MS Office, je to tabuľkový kalkulátor, ktorý slúži na tvorbu…

read more

6. ročník

Informácie okolo nás Tabuľkový editor EXCEL – charakteristika Excel – vkladanie, odstránenie, formát riadkov a stĺpcov Excel – tvorba grafov…

read more