POWERPOINT – jednoduchá prezentácia

Možnosti vytvorenia novej prezentácie sú:

 • Na základe prázdnej prezentácie, ktorú si otvoríme po spustení MS Powerpoint, v tomto prípade je najväčší priestor pre vlastnú tvorivosť, musíme však vedieť čo a ako ideme robiť.
 • Zo šablóny návrhov, ktorých ukážky vidíme po spustení MS Powerpoint, súčasťou šablóny je preddefinované písmo, farebná schéma, pozadie a ďalšie prvky jednotného vzhľadu snímok.
 • Nová z existujúcej prezentácie.
 • Album fotografií je nová prezentácia vytvorená z množiny grafických súborov (napr.: zo skeneru alebo digitálneho fotoaparátu).

Snímka je plocha, na ktorej pracujeme a ktorá nesie všetko, čo chceme prezentovať pre obecenstvo.

Ak v prehľade na aktuálnej snímke klikneme pravým tlačidlom myši, otvorí sa nám okno, ktoré ponúka možnosti:

 • kopírovať, presúvať snímku
 • vložiť novú snímku
 • duplikovať snímku (vytvoriť kópiu aktuálnej snímky)
 • odstrániť snímku
 • pridať sekciu (podkapitolu v rámci celej prezentácie)
 • zvoliť rozloženie snímky, rozloženie je usporiadanie častí snímky, napr.: len nadpis, nadpis a obsah (okno pre písanie textu), prázdny, … (Rozloženie snímky si môžeme zvoliť aj v ponuke Domov.)
 • obnoviť snímku
 • formátovať pozadie snímky (Formátovať pozadie si môžeme zvoliť aj v ponuke Návrh.)
 • skryť snímku (ak máme pripravenú zdĺhavejšiu prezentáciu, ale dôsledkom okolností môžeme prezentovať len jej niektorú časť)

Ak si v Rozložení vyberieme aj časť obsah, v tomto okne sa nám zjaví šesť ikoniek. Tieto ikonky používame, ak chceme do tohto okna vložiť tabuľku, graf, smartArt (organizačné diagramy), obrázok alebo video. Do prázdnej snímky si tieto prvky vieme vložiť cez ponuku Vložiť.

MS Powerpoint nám ponúka aj preddefinované motívy (vzhľad snímky). Motív zahrňuje všetku grafiku pozadia, vlastnosti textu a odrážok. Nastavuje sa v ponuke Návrh.

Text v MS Powerpoint formátujeme ako v MS Word.

Ak chceme vytvoriť album fotografií, najprv si pripravíme obrázky. V ponuke Vložiť si vyberieme Album fotografií a Nový fotoalbum. V otvorenom okne urobíme potrebné nastavenia (napr.: zmena poradia obrázkov, farebnosti, jasu, …), veľkosť a polohu jednotlivých obrázkov vieme upraviť pomocou myšky. Obrázky a pozadie môžeme ľubovoľne formátovať. Prezentáciu môžeme doplniť o texty v textovom poli.

Spustenie prezentácie

Prezentáciu môžeme spustiť buď od začiatku – klávesová skratka F5 – (vtedy nezáleží, na ktorom snímku práve sme) alebo od aktuálnej snímky. Tieto možnosti nájdeme v ponuke Prezentácia. Snímky prezentácie prepíname postupným klikaním myši alebo šípkami (v oboch smeroch). Prezentáciu môžeme kedykoľvek ukončiť  stlačením klávesu Esc.