POWERPOINT – úvod

MS POWERPOINT je súčasť balíka MS Office a je to prezentačný program. Slúži na tvorbu a úpravu prezentácií. Prezentovať znamená predvádzať, predstavovať. Súbory vytvorené v MS POWERPOINT majú príponu .pptx (alebo .ppt v závislosti od verzie).

Spustenie programu MS POWERPOINT

MS Powerpoint si môžeme spustiť viacerými spôsobmi:

 • dvojklik ľavého tlačidla myši na ikone MS Powerpoint na pracovnej ploche,
 • klik pravého tlačidla myši na ikone MS Powerpoint na pracovnej ploche a následne zvoliť Otvoriť,
 • dvojklik ľavého tlačidla myši na riadok MS Powerpoint v ponuke Štart.

Ak sme už spustili MS Powerpoint, buď si zvolím Prázdna prezentácia  čo je nový súbor, alebo si chceme otvoriť už existujúci súbor MS Powerpoint, vtedy vyberáme Otvoriť.

Popis obrazovky

Prvý riadok, v ktorom sa nachádza meno otvoreného súboru a program, v ktorom pracujeme  a v pravej časti minimalizačné, maximalizačné a zatváracie tlačidlo, sa nazýva titulná lišta.

Druhý riadok, v ktorom sa nachádza Súbor, Domov, Vložiť, Návrh, Prechody, Animácie, Prezentácia, Revízia, … sa nazýva Panel ponúk.

Ak klikneme ľavým tlačidlom myšky na ľubovoľnú ponuku z panela ponúk, otvorí sa Združený panel nástrojov, v ktorom sú ikony rozdelené do záložiek. Meno záložky je vždy v poslednom riadku združeného panela nástrojov. Napr.: v ponuke Domov sa nachádzajú záložky: Schránka, Snímky, Písmo, Odsek, Kreslenie, Úpravy.

Pracovným prostredím MS Powerpoint je snímka. V tejto snímke aktuálne pracujeme, môžeme si v nej prehliadať všetky nastavené prvky.

Vľavo od snímky je prehľad, čo sú zmenšeniny snímok, ktoré uľahčujú prehľad v prezentácii a umožňujú rýchly prístup ku konkrétnej snímke.

Pod snímkou je riadok pre písanie poznámok, ktoré sú užitočné pri spúšťaní prezentácie a aj pre pripomenutie myšlienok po dlhšej dobe.

V poslednom riadku sa vľavo uvádza číslo aktuálnej snímky a celkový počet snímok. Vpravo sa nachádza tlačidlo pre zobrazenie/schovanie riadku pre písanie poznámok a ďalej tlačidlá pre výber zobrazenia, ktoré je buď normálne (vľavo prehľad a vpravo snímka) alebo radenie snímok (zmenšeniny snímok sú rozložené po celej pracovnej ploche). Posledné tlačidlo v tomto riadku slúži na spustenie prezentácie na celej obrazovke so všetkými efektami.

Vytvorenú prezentáciu v MS Powerpoint si môžeme uložiť. Ak ukladáme nový súbor, v ponuke Súbor si zvolíme Uložiť ako, kde okrem mena nášho súboru si vyberáme aj miesto v počítači, kam sa súbor uloží. Ak ukladáme zmenený už skôr vytvorený súbor, v ponuke Súbor si zvolíme Uložiť.

Zásady tvorby prezentácií

 1. Venuj čas príprave:
 • stanov si cieľ
 • urč obmedzenia napr.: čas, množstvo poslucháčov, osvetlenie miestnosti, …
 • zhodnoť znalosti publika
 • vyber vhodnú prezentačnú metódu a prispôsob grafickú stránku
 • vytvor obsah, ak je prezentácia rozsiahlejšia
 1. Pri vytváraní prezentácie:
 • informácie musia byť stručné a logicky zoradené
 • použi jednotnú grafickú úpravu
 1. Prezentácia pred publikom:
 • prednášajúci do prezentácie zasahuje
 • menej textu, prevaha obrázkov, tabuliek, grafov
 • jednoduché animácie, prechody snímok bez zvukov
 • nepoužívaj časovanie
 • dostatočný kontrast medzi písmom a pozadím
 • čitateľný typ písma, bezpätkové písmo, text veľkosti 24 – 32, nadpisy veľkosti 36 – 48
 1. Interaktívna prezentácia:
 • jednotlivec pri počítači si sám určuje rýchlosť a spôsob prezerania prezentácie
 • použi viac textu, minimálna veľkosť 20
 • nepoužívaj zdĺhavé animácie (unavujú)
 • dbaj na ovládacie prvky
 1. Prezentácia pre náhodne okoloidúcich:
 • publikum nemôže ovplyvniť rýchlosť prezentácie
 • cieľom je pobaviť, upútať, reklama
 • veľké obrázky, veľké písmo, málo textu, animácie, zvuky
 • vtipné ukončenie
 1. Formálna stránka prezentácie:
 • najviac 3 typy písma v prezentácii
 • podčiarknuté sú len internetové odkazy
 • text zarovnaný vľavo
 • jednotná farebnosť celej prezentácie
 1. Obrázky, grafy, tabuľky:
 • obrázky uprav pred vložením do prezentácie
 • najviac 4 stĺpce 6 riadkov
 • graf je lepší než tabuľka
 • zaokrúhlené čísla
 1. Animácie a zvuky:
 • text sa posúva sprava doľava alebo zdola nahor
 • nie je chybou občas publikum prebrať vhodným zvukom
 1. Obsahová stránka prezentácie:
 • titulná stránka – názov prezentácie, podtitul, meno autora, názov inštitúcie
 • obsah
 • samotná prezentácia – bez gramatických chýb, najviac 36 slov na jednej snímke
 • záver – zdroj (rešpektuj autorské práva), poďakovanie

10. Dĺžka prezentácie:

 • ideálny počet snímok – 12 až 15