1. zošit z programovania

  • Pero, farba a hrúbka
  • Opakuj a pomenuj
  • Stavebnice príkazov
  • Dôležité udalosti v živote korytnačky
  • Viac korytnačiek, viac možností
  • Korytnačky a ich tvary
  • Animované tvary a procesy
  • Príkazy s premennými
  • Pohyby a preteky
  • Pokusy a ďalšie hry