EXCEL – práca s bunkou, listom, základné výpočty

Ak chceme označiť celý riadok alebo stĺpec, klikneme ľavým tlačidlom na číslo riadka alebo písmeno stĺpca. Ak chceme označiť celú tabuľku, klikneme ľavým tlačidlom myši v ľubovoľnom rohu tabuľky a ťaháme až do protiľahlého rohu. Označený riadok, stĺpec aj tabuľku môžeme kopírovať, presúvať, odstrániť, formátovať.

Ak chceme v MS Excel robiť akékoľvek výpočty, využijeme jednu z nasledujúcich možností:

  • použijeme ponuku Vzorce, v ktorej si zvolíme príslušnú kategóriu a v nej vhodnú funkciu,
  • použijeme ikonku ”fx”, ktorá sa nachádza v paneli vzorcov, v otvorenom okne si vyberáme kategóriu a v nej vhodnú funkciu,
  • napíšeme vzorec priamo do riadka vzorcov, pričom každý vzorec začína znakom ”=” a použijeme niektorú z matematických operácií z numerickej klávesnice +,-,*,/.

Pri písaní vzorcov či vkladaní funkcií nepracujeme priamo s obsahom bunky ale s jej adresou. Ak chceme vložiť vzorec pre celú oblasť, túto oblasť buniek označíme adresou ľavého horného rohu, nasleduje ”:” a adresou pravého dolného rohu, alebo oblasť označíme myškou. Keďže MS Excel pracuje s adresami buniek a nie s ich obsahom, ak zmeníme obsah bunky, prebehne nový výpočet s novou hodnotou.

Ak sa výpočet opakuje vo viacerých bunkách, stačí vložiť vzorec do prvej bunky a použiť možnosť skopírovať vzorec do ostatných buniek nasledujúcim spôsobom: umiestnime kurzor myšky do pravého dolného rohu aktívnej bunky, v ktorej je vložený vzorec, aby sa kurzor myšky zmenil na malé čierne plus, klikneme ľavým tlačidlom myši a ťaháme cez bunky, do ktorých kopírujeme vzorec. Ak pustíme ľavé tlačidlo myšky, vzorec sa skopíruje pre príslušné bunky. Teda ak sme kopírovali vzorec do susedných buniek v jednom stĺpci, nezmení sa písmeno stĺpca, mení sa číslo riadka. Ak sme  kopírovali vzorec do susedných buniek v jednom riadku, nezmení sa číslo riadka, ale sa mení písmeno stĺpca.

Pre naše úlohy potrebujeme poznať funkcie:

  • SUM – matematická funkcia, ktorá vypočíta súčet obsahu zvolených buniek
  • AVERAGE – štatistická funkcia, ktorá vypočíta priemer z obsahu zvolených buniek
  • PRODUCT – matematická funkcia, ktorá vynásobí obsah všetkých zvolených buniek
  • MIN – štatistická funkcia, ktorá vráti najmenšie číslo
  • MAX – štatistická funkcia, ktorá vráti najväčšie číslo