POWERPOINT – úprava prezentácie, úprava grafiky

Všetky vložené prvky napr.: obrázky, tvary, tabuľky, grafy … si môžeme upravovať v ponuke Nástroje na kreslenie, Nástroje tabuliek, Nástroje pre grafy, … , ktoré sa v paneli ponúk zjavia, ak je vložený prvok aktívny (je označený myškou).

Zatiaľ vieme vložiť zvuk k prechodu snímok. Pre spestrenie prezentácie však môžeme použiť aj sprievodnú hudbu. Ak chceme vložiť zvuk k celej prezentácii, vyberieme z ponuky Vložiť ikonku Zvuk, v otvorenom okne si nastavíme vlastnosti pripojenia zvukového súboru k prezentácii. Zvukový súbor musíme mať uložený spolu s prezentáciou (ak si ukladáme prezentáciu na USB).

Už vieme spustiť prezentáciu od začiatku alebo od aktuálnej snímky. Ak však chceme použiť v  prezentácii časovanie, najprv si ho musíme nastaviť v ponuke Prezentácia v ikonke Vyskúšať časovanie. V režime zobrazenia na celú obrazovku si najlepšie môžeme načasovať každú snímku.