POWERPOINT – práca s textom

MS POWERPOINT nám okrem vloženia ľubovoľného textu, či textu v textovom poli a jeho formátovanie ponúka aj možnosť písať voľnou rukou. V ponuke Revízia kliknutím na ikonku Spustiť písanie rukou si túto možnosť zapneme. Ak máme už napísaný text rukou a označíme ho myškou, v paneli ponúk sa nám otvorí aj ponuka Nástroje pre písanie rukou na formátovanie. Písanie rukou ukončíme kliknutím na Zastaviť písanie rukou.

Pre ľahšiu orientáciu v prezentácii je vhodné do prezentácie vložiť aj tlačidlá akcií, ktoré nám umožnia napr.: prejsť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku, či prejsť na prvú snímku. Cez ponuku Vložiť a ikonku Tvary si v najnižšom riadku vyberieme vhodné tlačidlo akcie a v otvorenom okne si nastavíme potrebné vlastnosti tlačidla. Myškou si vložené tlačidlo na snímke premiestnime na nami vybrané miesto.

Ďalšou možnosťou MS POWERPOINT je vložiť do prezentácie Prepojenia na webové stránky alebo súbory v ponuke Vložiť. Kliknutím na vložené prepojenie môžeme hneď prejsť na www stránku alebo do zvoleného súboru.