POWERPOINT – kreslenie a animácia

Už vieme vkladať a formátovať rôzne prvky, pridávať tlačidlá akcií, zvuk, preddefinované prechody a animácie. MS POWERPPOINT nám ponúka aj možnosť pridať vlastnú dráhu vloženým prvkom. Označíme si prvok myškou, v ponuke Animácie si vyberieme Pridať animáciu a v otvorenom okne vyberieme Vlastnú dráhu. Myškou vyznačíme vlastnú dráhu, ktorú ukončíme dvojklikom.