Neinteraktívna komunikácia

Internet – je najväčšia celosvetová počítačová sieť, ktorá spája tisíce serverov a milióny počítačov. Poskytuje obrovské množstvo informácií a umožňuje komunikáciu s celým svetom.

Na pripojenie do siete Internet potrebujeme:

 • Počítač
 • Softvér – Windows
 • Modem, telefón
 • Provider – poskytovateľ pripojenia na Internet

Druhy pripojenia:

 • Dočasné – platíme za čas pripojenia na Internet
 • Trvalé – platíme pravidelný mesačný poplatok bez ohľadu na množstvo prenesených údajov

Na Internet sa pripojíme pomocou:

 1. Telefónnej linky
 • Klasickej telefónnej linky
 • ISDN linky
 • Mobilné pripojenie
 • ADSL
 1. Pevnej linky
 2. Bezdrôtové pripojenie
 3. Káblovej televízie
 4. Satelitné pripojenie

Základné služby siete Internet:

 • Telnet
 • FTP – prenos súborov medzi dvoma počítačmi
 • Usenet – diskusné skupiny
 • IRC – textová komunikácia v reálnom čase
 • ICQ – komunikácia v reálnom čase s určitou osobou
 • Microsoft NetMeeting (MSN messenger) – online konferencie vrátane použitia audia a videa
 • Telefonovanie pomocou internetu (Skype) – nízka cena hovorou do zahraničia
 • E – mail – elektronická pošta
 • WWW – World Wide Web

E – mail:

 • Umožňuje veľmi rýchlo, jednoducho a lacno posielať textové a multimediálne dokumenty jednotlivým príjemcom na celom svete.
 • Nahrádza zasielanie listov, faxov, telexov, SMS.

E – mailová adresa:

 • Je adresa, na ktorú sa posielajú e-maily, teda údaj, ktorý jednoznačne určuje používateľa  e-mailu.
 • Adresa sa skladá z dvoch častí, ktoré sú spojené znakom @. Prvá časť elektronickej adresy identifikuje používateľa, druhá časť identifikuje e – mailový server, na ktorom je vytvorená e – mailová schránka.

E – mailový alias:

 • E-mailový alias je v princípe tiež typ e-mailovej adresy, ale funguje len na účely preposielania pošty na reálny plnohodnotný účet.
 • Do aliasu sa teda nemôžeme nikdy „pozrieť“ ako do schránky – za aliasom sa skrýva len služba, ktorá preposiela prijaté e-maily ďalej.
 • Hlavným rozdielom je, že e-maily môžeme prijímať na obe adresy (e-mailovú adresu aj alias), ale správy posielame len z reálneho účtu. Z aliasu to nie je možné.

E – mail sa skladá:

 • Hlavička:
  • Komu:  adresa prijímateľa (jednotlivec alebo viacerí, ktorých adresy sú oddelené čiarkou)
  • Predmet:  stručná charakteristika
  • Kópie:  zoznam adries, na ktoré sa posiela kópia správy
  • Skrytá kópia: zoznam adries, na ktoré sa posiela kópia správy, prijímatelia však o sebe nevedia
 • Telo obsahuje samotný text.
 • Príloha je súbor, ktorý je posielaný spolu so správou.

Doručený e – mail môžeme:

 • Prečítať, uložiť, vymazať, vytlačiť.
 • Môžem doplniť a poslať ďalej inému užívateľovi – forward.
 • Môžem odpovedať – replay, vtedy nemusím písať adresu.

Výhody e – mailu:

 • Umožňuje zasielať ľubovoľné typy súborov.
 • Zaslanie je rýchlejšie ako bežnou poštou.
 • Na prijaté e-maily môžeme pohodlne odpovedať.
 • Nie je nikdy obsadený.
 • Jednoduché vedenie kartotéky prijatých a odoslaných listov.
 • Rýchle vytvorenie databázy kontaktov a adries.
 • Nízke náklady.

Nevýhody e – mailu:

 • Nebezpečenstvo vírusov.
 • Šírenie poplašných správ tzv. hoax.
 • Možnosť prezradenia obsahu zasielaného listu inými osobami.
 • Zneužívanie e-mailových adries tzv. spaming: Spam je nevyžiadaná pošta, spočíva v rozosielaní jednej a tej istej správy viacerým prijímateľom súčasne, ktorí o ňu nestoja. Môže obsahovať lacné reklamy, elektronické letáky, vírusy, phishing – podvody.

Poštové programy – servre:

 • Programy pre elektronickú poštu Microsoft Outlook (Office), Microsoft Outlook Express
 • Bezplatné poštové servery napr.www.inmail.sk

Aby sme mohli prijímať e-maily potrebujeme e-mailovú schránku,  tá je presne taká istá, ako klasická poštová na bráne, len je elektronická.

Slovenské freemaily: