Rozdelenie počítačov

Počítače môžeme rozdeliť podľa ich veľkosti, výkonu a určenia do týchto skupín:

  • Osobné (personálne) počítače (PC)
  • Pracovné stanice
  • Vysokovýkonné počítače (superpočítače)
  • Technologické (riadiace) počítače

Osobné počítače

Sú dnes najrozšírenejšie a sú určené pre jedného používateľa – “osobu”. Používajú sa v úradoch, firmách, školách, ale aj doma, pre prácu, vzdelávanie, komunikáciu i zábavu. Podľa vyhotovenia rozlišujeme osobné počítače stolné a prenosné.

Stolné počítače

Stolný počítač je väčší, ale spravidla lacnejší a umožňuje pohodlnejšiu prácu “pri stole”.

Prenosný počítač

Prenosný počítač je svojou konštrukciou prispôsobený na ľahké prenášanie. Vďaka tomu, že je napájaný z batérie, ktorá vydrží niekoľko hodín, môžeme na ňom pracovať aj tam, kde nie je možné pripojiť sa na elektrickú sieť – v teréne, vo vlaku a pod. Prenosný osobný počítač vyzerá ako krabica, v ktorej sú uložené všetky jeho časti. Po odklopení hornej časti prenosného počítača sa sprístupní obrazovka počítača, klávesnica, ktorá je menšia ako klávesnica stolného počítača a náhrada myši. V domácom alebo firemnom prostredí môžeme prenosný počítač zapojiť do elektrickej siete a ak nemu pripojíme displej, klávesnicu a myš, môžeme ho používať ako stolný počítač.

Pracovné stanice

Tvoria strednú triedu počítačov. Boli vyvinuté špeciálne pre náročné výpočtové aplikácie ako je návrh automobilov, budov, lodí a pod. pomocou počítačov. Obsahujú špecializovaný hardvér pre rýchle výpočty, ktoré sú pri návrhu a pri práci s trojrozmernou počítačovou grafikou veľmi potrebné. Dnes sa pracovné stanice používajú najmä ako centrálne počítače väčších počítačových sietí – servre a na tvorbu počítačových hier, animácií a videoklipov, ktoré poznáme z reklám, špeciálnych efektov pre sci-fi filmy alebo na tvorbu kreslených filmov.

Superpočítače

Vysokovýkonné počítače (superpočítače) sú najväčšie a najvýkonnejšie počítače. Obyčajne sa používajú ako centrálne počítače vo veľkých firmách: na spracovanie veľkého množstva údajov, na náročné výpočty a pre veľký počet používateľov. Typickými predstaviteľmi sú superpočítače Cray, Deep Blue či ASCI White a oblasťami použitia sú seizmický prieskum, jadrový výskum a energetika, zložité trojrozmerné simulácie atmosférických javov, genetika, virtuálne testy jadrových zbraní a pod.

Riadiace počítače

Sú určené na riadenie technologických procesov, výrobných liniek alebo na automatizáciu budov.