NETIKETA

 • je zbierka pravidiel a zásad slušného správania sa na internete
 • slovo netiketa vzniklo spojením slov „net“ (sieť)  a  „etiketa“ (súhrn pravidiel spoločenského správania a zvykov).

Pre každú činnosť v sieti Internet by sme mali dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 1. Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšeš stroju, by sme možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.
 2. Chovajte sa rovnako, ako v normálnom živote.
 3. Nezabúdajte, že aj na Internete komunikujete s človekom (nie s počítačom bez duše).
 4. Podeľte sa s ostatnými o svoje vedomosti (každý môže pomôcť).
 5. Dodržujte súkromie ostatných (aj tu platí listové tajomstvo, neposielajme spam t.j. nevyžiadanú poštu).
 6. Zbytočne neoberajte ostatných o čas a peniaze (brať ohľad na tých, čo majú slabšie pripojenie).
 7. Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.
 8. Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.
 9. Nezneužívajte svoju moc a vedomosti.
 10. Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.