LEGÁLNOSŤ POUŽITIA OBRÁZKOV A TEXTOV Z INTERNETU

Autor programu alebo firma, ktorá program vytvorí, sú chránení autorským zákonom. Autorský zákon určuje práva a povinnosti autora, t.j. autor má právo rozhodovať o tom, ako sa bude jeho dielo (program) používať a šíriť.

Pod autorské práva spadajú napr.: hudobné diela – piesne (hudba aj text), literárne diela, softvér (programy, teda aj hry).Tieto sa nesmú bez súhlasu autora ďalej šíriť a rozmnožovať. Vo všetkých civilizovaných štátoch sveta, aj na Slovensku, je toto chránené zákonom.

V angl. jazyku je značka autorských práv zobrazená značkou a znamená copyright.

Teda je protizákonné napr.: napaľovať CD s hudbou, sťahovať hudbu (súbory mp3) z internetu, napaľovať DVD s filmami, sťahovať filmy z internetu, pozerať na internete filmy, kopírovať („prefocovať“ ) knihy, alebo ich časti a podobné veci bez súhlasu majiteľa autorských práv.

Majiteľ autorských práv je osoba, ktorá toto dielo (film, hudbu, knihu…) vytvorila, resp. právoplatne zdedila. Napr. keď rádio hrá pieseň Paľa Haberu, musí zaplatiť hudobnému vydavateľstvu, ktoré vlastní práva k tejto skladbe (vydavateľstvo zas platí Haberovi).

Texty a obrázky, ktoré sú na internete a ktoré nie sú nejakým spôsobom chránené, sa môžu zvyčajne skopírovať a použiť ich napr. v blogu. Musí byť však citovaný autor a zdroj. Naopak texty, ktoré sú predplatené alebo ktoré sú proti kopírovaniu chránené, nemožno kopírovať bez výslovného súhlasu autora alebo vydavateľa.

V niektorých prípadoch môžu krajiny EÚ povoliť určité výnimky. Napríklad môže sa zverejniť obsah chránený autorským právom v súvislosti s:

  • Tlačovou správou, informovaním verejnosti alebo distribúciou článkov, relácií či iných chránených diel o súčasných ekonomických, politických alebo náboženských témach, kde nie je také použitie výslovne zakázané.
  • Spravodajstvom o súčasných udalostiach, ale len v takej miere, ktorá je odôvodnená informačným účelom.
  • Kritikou či recenzií, v súlade s etikou av rozsahu, ktorý slúži svojmu účelu, za predpokladu, že citácie sa týkajú diela, ktoré už bolo legálne zverejnené.

Niektoré krajiny EÚ však nemusia tieto výnimky povoľovať. Ak však chcete na svojom blogu alebo osobných stránkach zverejniť nejaký materiál s cieľom informovať verejnosť, alebo ho kritizovať či recenzovať, mali by ste sa najprv zoznámiť so zákonmi na ochranu autorských práv vo svojej krajine.

Legálny software

  • predáva sa v originálnych neporušených obaloch s ochrannými prvkami (napr. hologramy)
  • k inštalačnému médiu je pripojená licenčná zmluva, certifikát autenticity a riadny daňový doklad obsahujúci presný popis softvéru

Úloha: Vyhľadaj na internete nejaký legálny software, zisti jeho cenu a miesto kde ho možno kúpiť.

Nelegálny software

  • je šírený bez štandardného balenia, na viackrát nahraných inštalačných médiách, ktoré sa navonok líšia od legálnych médií
  • na jednom inštalačnom médiu sa nachádza viacero programov viacerých výrobcov
  • k programu nie je pripojená potrebná dokumentácia
  • program je ponúkaný za nápadne nízku cenu
  • k programu neexistujú nadobúdacie doklady (faktúry, pokladničné doklady)

Pre činnosť porušujúcu autorské práva sa zaužívali výrazy ako pirátstvo, či medzinárodne warez.
Internet je verejné miesto. Keď ste online, musíte dodržiavať základné pravidlá, podobne, ako musíte dodržiavať pravidlá cestnej premávky, keď šoférujete. Zákony platia aj na internete.
Kopírovanie materiálov z internetu pre vlastné použitie je povolené, ale vydávanie takýchto materiálov za vaše vlastné povolené nie je. Napríklad, ak použijete takýto materiál vo vašej prezentácii, musíte uviesť jeho zdroj.

Kde teda nájdem obrázky, ktoré môžem voľne použiť?

Optimálne je využiť rôzne fotobanky – stránky na ktorých sa zhromažďujú a predávajú obrázky. V súčasnosti mnohé fotobanky ponúkajú  množstvo fotiek v rôznych kategóriach buď zadarmo alebo za veľmi nízke ceny. Ak je obrázok možné použiť zadarmo, nezabudnite si pozrieť tiež podmienky jeho použitia, či nie sú zakázané úpravy obrázku alebo či sa nevyžaduje umiestnenie spätného odkazu.

Napr.:  Už dlhšie Exohosting ponúka skvelú možnosť stiahnuť si ľubovoľných 5 fotografií z fotobanky Pixmac.sk. Každý zákazník, ktorý využíva ktorúkoľvek službu Exohostingu nájde vo svojom Control paneli kód, ktorý vloží na stránke Pixmac.sk a môže si bez akýchkoľvek obmedzení úplne zadarmo stiahnuť 5 fotografií. Zároveň získa 5 kreditov, ktoré môže neskôr využiť na nákup fotografií, pričom však aj samotná stránka ponúka množstvo fotiek zadarmo.

Môžu ma vystopovať, keď sťahujem licenciou chránený obsah? 
Áno. Závisí to od toho, kde sa server nachádza, a od zákonov platiacich v danej krajine. Ak má na Slovensku polícia súdny príkaz, nie je to problém.

Sú servery, ktoré za stiahnutie zoberú peniaze, v princípe legálne?
Sú. Ich prevádzkovatelia neponúkajú priamo nelegálny obsah. Ponúkajú priestor na uskladnenie dát. Legálne aj nelegálne dáta však na server nahrávajú iní používatelia, nie prevádzkovatelia serverov. Okrem toho používatelia neplatia za dáta, ale kupujú si prioritný prístup k sťahovaniu zo serverov – rýchlejšie sťahovanie bez čakania.

Čo tresty za pirátske kópie?

Odňatie slobody. Najvyššia možná hranica je 8 rokov. Prípadne môže byť udelený aj peňažný trest.

Kontrolné otázky:

1. Môžem si urobiť kópiu CD alebo DVD? Pre vlastné potreby áno. Pre inú osobu nie, ide o šírenie.
2. Môžem „prelomiť“ ochranu proti kopírovaniu? Úprava programu chráneného licenciou je ilegálna.
3. Môžu mi iní urobiť kópiu? Áno, pre vaše použitie a z vášho legálneho nosiča.
4. Je legálne kopírovanie pirátskej kópie? Nie je.
5. Kopírovanie počítačových programov a hier? Môžete si vytvoriť len záložnú kópiu pre vlastné potreby.