INFORMÁCIE – PLATNOSŤ A SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ, NEBEZPEČNÝ OBSAH

 • Nie všetky informácie na internete sú pravdivé
 • Informácie môže na internet pridávať ktokoľvek
 • Internetové noviny
 • Rôzne prekladače
 • Wikipédia je tiež server, na ktorý môže pridávať informácie ktokoľvek
 • Diskusné fóra prezentujú skúsenosti a názory akýchkoľvek ľudí
 • Referáty
 • Spam prostredníctvom e-mailov, hoax

Pri získanej informácii z internetu by sme mali sledovať hlavne:

 • Overiť či s danou informáciou súhlasí viac autorov
 • Sú informácie vyvážené – informácia nás o niečom presviedča alebo je objektívna
 • Vedieť rozlíšiť, čo je názor a čo sú fakty

Pri získanej informácii z internetu by sme mali sledovať hlavne:

 • Zdroj správy (autor alebo www stránka)
 • Dátum vzniku informácie
 • Posúdiť ju na základe našich vedomostí
 • Treba rozlišovať medzi bezpečným a nebezpečným obsahom na internete

Príklady bezpečného obsahu sú napr. rôzne vzdelávacie stránky, stránky obsahujúce správy o dianí vo svete, počasí, rôzne internetové obchody a banky.