1. Vytvor priečinok, ktorý pomenuješ ROK.
  2. V priečinku ROK vytvor štyri priečinky: JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA.
  3. Otvor priečinok JAR a vytvor súbor DOKUMENTÁCIA typu Word, SADBA typu Excel, ÚRODA typu Excel, OZIMINY typu PowerPoint, POSTREKY typu Powerpoint.
  4. Súbor DOKUMENTÁCIA nakopíruj do priečinkov LETO, JESEŇ, ZIMA.
  5. Súbor ÚRODA presuň do priečinkov LETO a JESEŇ.
  6. POSTREKY nakopíruj do priečinkov LETO a ZIMA.
  7. OZIMINY presuň do priečinku ZIMA.
  8. Súbor DOKUMENTÁCIA v priečinku ZIMA premenuj na UZÁVIERKA.
  9. Vymaž POSTREKY v priečinku LETO.
  10. Vymaž v priečinku JESEŇ ten súbor, ktorý si vytvoril ako prvý.

Súbor UZÁVIERKA sprístupni len na čítanie.