Popis klávesnice a jej časti, písanie špeciálnych znakov, význam funkčných kláves

Klávesnica je vstupné zariadenie počítača. Používa sa na písanie textu alebo zadávanie príkazov.

Má zvyčajne 101-103 kláves, ktoré sú na klávesnici rozdelené do niekoľkých skupín:

  • funkčné klávesy
  • alfanumerické klávesy
  • numerické klávesy
  • klávesy na ovládanie kurzora

Klávesy  na ovládanie kurzora sa využívajú najmä pri hrách a pri textových editoroch.  Pohybujú kurzorom hore, dolu,  doprava a doľava. Najdôležitejšou klávesou spomedzi týchto je DEL, ktorá slúži na mazanie textu (maže všetko vpravo od kurzora). Insert znamená prepis, vkladanie znakov. Po jeho stlačení sa prepíše pôvodný text a Home znamená návrat na začiatok riadku. End urobí skok na koniec riadku. Page Up urobí skok na stránke smerom hore a Page Down skok na stránke smerom dole.

Stlačením SHIFT vytvárame veľké písmená. Ak ho stlačíme spolu s klávesou, na ktorej sú dva znaky, napíšeme horný z nich.

Ak chceš prejsť na ďalší odsek, stlač ENTER.

Klávesa BACKSPACE slúži na mazanie písmen (alebo iného znaku) vľavo od kurzora (maže späť). Niekedy býva označená iba šípkou.

CAPS LOCK  nastaví klávesnicu na trvalé písanie veľkých písmen.

ALT a CTRL používame súčasne s inými klávesami.

SPACE slúži na robenie medzier medzi znakmi a výrazmi. Je to najväčšia klávesa na klávesnici.

Klávesa NUM LOCK zapína numerickú klávesnicu- signalizuje to rozsvietená dióda.

ESC je skratka z anglického Escape, čo znamená „útek”. Ak vykonávame nejakú operáciu a chceme ju prerušiť pred skončením, môžeme skúsiť stlačiť klávesu ESC.

F1 – F12  funkčné klávesy a skoro v každom programe slúžia na niečo iné. Môžu sa pod nimi skrývať funkcie, ktoré umožňujú rýchly prístup  (napr. pomoc, slovníky,….).

Tabulátor vytvorí automatický odsek. Schovaný zostal kláves na vyvolanie ponuky ŠTART a na vyvolanie menu pri aktívnom objekte. Nájdeš ich?

Špeciálne znaky píšeme pomocou klávesových skratiek, teda súčasným stlačením dvoch (dvojklik) alebo troch (trojklik) kláves.

Užitočné klávesové skratky sú:

#                –  pravý Alt + X

@              –  pravý Alt + V

€                –  pravý Alt + E

&               –  pravý Alt + C

$                –  pravý Alt + ô

Pravý Alt = ALT GR