Pamäte počítača

– slúžia na uchovanie údajov a na uloženie a vykonávanie inštrukcií programov

1) Vlastnosti:

 1. a) Veľkosť pamäte je daná jej kapacitou, t.j. množstvom informácií, ktoré možno do pamäte uložiť. Jednotkou kapacity pamäte je 1 bit, častejšie BYTE a jeho násobky.
 2. b) Ďalším parametrom pamätí je ich prístupová doba, t. j. čas, za ktorý sa údaj z pamäte prečíta

2) Rozdelenie:

 1. a) Základné rozdelenie pamätí je na vnútorné a vonkajšie:
 • Vnútorná pamäť sa nachádza priamo na základnej doske alebo na prídavných kartách a v periférnych zariadeniach.
 • Vonkajšie – slúžia na trvalé uchovávanie informácií, patria sem všetky pamä ťové médiá (FDD,HDD, CD, DVD, zálohovacie médiá a pod.).
 1. b) Podľa energetickej závislosti delíme pamäte na
 • Energeticky závislé pamäte si uchovávajú informácie iba pokiaľ sú pod napätím.
 • Energeticky nezávislé pamäte si uchovajú informácie aj po vypnutí počítača.
 1. c) Z technologického hľadiska delíme pamäte na:
 • pamäte s možnosťou čítania i zápisu údajov RWMRAM (read write memory)
 • pamäte s možnosťou len čítania ROM (read only memory)

Vnútorné pamäte

Vnútorné pamäte počítača tvoria viaceré druhy pamäte. Ich výhodou je, že sú neporovnateľne rýchlejšie (majú nižšiu prístupovú dobu) ako vonkajšie pamäte.

Typy vnútornej pamäte:

– RAM

– ROM

– CMOS

– cache (vyrovnávacia) pamäť

RAM – je pamäť, do ktorej je možné aj zapisovať aj z nej údaje čítať. Po zapnutí počítača sa do nej ukladá operačný systém, spúšťané programy, údaje, s ktorými práve pracujeme.

Je energeticky závislá, t. j. obsah tejto pamäte sa po vypnutí počítača vymaže! Preto pred vypnutím je potrebné uložiť údaje z operačnej pamäte na disk.

CMOS pamäť je malá pamäť, ktorá sa vyznačuje malou spotrebou elektrickej energie. Je napájaná z batérie. V tejto pamäti sú uchované základné informácie o konfigurácii počítača (dátum a čas, jednotlivé časti počítača). Zmena obsahu pamäte sa robí pomocou SETUP.

Cache pamäť (vyrovnávacia pamäť, medzipamäť) je špeciálnym typ pamäte RWM. Používa ju procesor na uloženie údajov, ktoré musia byť neskôr rýchle prístupné (rýchlejšie ako z operačnej pamäte), čím sa zvýši rýchlosť počítača. Dnešné procesory používajú viac úrovní cache pamäte: L1 je priamo na čipe (malá kapacita, veľmi rýchla), L2 a L3 sa nachádzajú na doske (kapacita až do niekoľko MB).

Pamäť ROM – z pamäte tohto typu môžeme len čítať. Tieto pamäte sa raz naprogramujú (väčšinou to urobí výrobca chipu) a potom sa už ich obsah nemení. Sú energeticky nezávislé, čiže dáta sa z nich nestratia ani po vypnutí počítača. Nachádza sa tu základný program operačného systému (BIOS – Basic Input Output system), ktorý umožňuje riadenie toku údajov medzi HW a operačným systémom.