VSTUPNO – VÝSTUPNÉ ZARIADENIA

Vstupné zariadenia:

 • (vstupná jednotka) je periférne zariadenie počítača(hardvér)
 • umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení
 •  transformuje informácie do formy použiteľnej pre počítač

Rozdelenie:

 • podľa ovládania – ovládané človekom – klávesnica

ovládané počítačom – snímače …

 • podľa druhu vstupu – audio, vizuálne
 • podľa dĺžky trvania vstupu – diskrétne – ťuknutie – klávesy                                                                                                                       kontinuálne – pohyb – myš
 • podľa stupňov voľnosti – 2D, 3D
 • podľa ovládania kurzora – priame – svetelné pero

nepriame – myš

 • podľa zadávania súradníc – absolútne – zariadenie udáva presnú hodnotu – touchpad

relatívne – zariadenie udáva len zmenu polohy – myš

 •  podľa použitia – textov, herné
 •  podľa pripojenia –  využívajúce štandardné pripojenia – USB, gameport ….

vyžadujúce zvláštny radič

Príklady vstupných zariadení:

 •  klávesnica
 •  myš
 •  tablet
 •  webkamera
 •  skener
 •  mikrofón
 •  joystick
 •  dance pad
 •  svetelné pero
 •  volant
 •  spaceball
 •  3D rukavica

Výstupné zariadenia:

 •  tiež hardvér počítača
 •  umožňuje výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človekom
 •  pomocou nich počítač dostáva  informácie a príkazy človeka
 •  niektoré zariadenia môžu byť vstupno- výstupné

Príklady výstupných zariadení:

 • monitor
 • projektor
 • tlačiareň
 • plotter
 • počítačové reproduktory
 • slúchadlá