PROGRAMOVÁ  LICENCIA

– oprávnenie pracovať so súborom (programom)

Softvérová licencia sa chápe ako typ vlastníckej (platenej alebo bezplatnej) licencie ako aj vyhlásenie o zmluve medzi výrobcom a používateľom počítačového softvéru — niekedy nazývané Licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) — ktoré špecifikuje rozsah povolenia, ktoré vlastník poskytuje používateľovi.

Typy softwarových licencií:

Freeware (free = voľný, bezplatný, ware = tovar ; v preklade bezplatný tovar): Je počítačový softvér, ktorý je možné používať zadarmo a tiež bezplatne šíriť. Ale nie je k dispozícií zdrojový kód, z toho dôvodu nie je možné vykonávanie úprav v takomto programe a tiež nie je umožnené vytváranie odvodených verzií. (Patria sem programy napríklad: CCleaner, Opera, 7-Zip a pod.)

Open source (open = otvorený, source = zdroj ; v preklade otvorený zdroj): Softvér typu Open source je podobne ako freeware voľne šíriteľný a môže sa zadarmo využívať. Od freeware softvéru sa líši tým, že má otvorené zdrojové kódy, to znamená, že je ho možné upravovať a vytvárať nové, upravené verzie a tieto verzie aj voľne šíriť. (sem patria programy ako OpenOffice, Firefox alebo operačný systém Linux)

Abandonware (abandon = opustiť, ware = tovar ; v preklade opustený tovar): S týmto pojmom sa stretneme hlavne v oblasti počítačových hier. Je to napríklad hra, ktorá je staršia ako 5 rokov, výrobca aj distribútori o ňu stratili záujem a nikto ju už nepredáva. Tých podmienok je samozrejme viac. Typickým príkladom sú hry GTA, Wolfenstein 3D, Heroes of Might and Magic a iné.

Shareware (share = časť, diel, ware = tovar; v preklade čiastkový, neúplný tovar): Je softvér, ktorý môžete používať v skúšobnej verzii len s obmedzenými funkciami. Pri jeho spustení musíte spravidla niečo stlačiť resp. odsúhlasiť, prípadne sa v ňom nachádza reklama, ktorá po zakúpení programu zmizne. Do tejto skupiny patrí napríklad Total Commander.

Trialware (trial = skúšobný, ware = tovar; v preklade skúšobný tovar):Používanie nejakého trial programu resp. hry je časovo obmedzené. Po uplynutí skúšobnej doby, ktorá je u rôznych programov odlišná, vám program spravidla prestane fungovať a vy si buď kúpite licenciu alebo ho musíte s vášho počítača odinštalovať nakoľko je už nepoužiteľný. Existujú aj programu ktoré môžete určitý čas používať a po uplynutí skúšobnej lehoty stačí program zadarmo registrovať (napríklad avast! home). Iné programy ako napríklad Winrar si musíte po uplynutí skúšobnej doby kúpiť. Pri hrách sa licencia trial prejaví tým, že hru si môžete zahrať len určitú doba napríklad 1 hodinu. Potom vám už nezostáva nič iné ako si hru kúpiť.

Demo version (demo = predviesť, version = verzia; v preklade predvádzacia  verzia): Ide o demonštratívnu, ukážkovú verziu programu resp. hry. Demoverzie sú menšie a neobsahujú všetky funkcie, ktorými disponujú plné verzie. Demoverzie vychádzajú k takmer všetkým novým hrám. A to z toho dôvodu, aby ste si mohli vyskúšať hru skôr, ako si ju kúpite, prípadne ak sa vám nebude hra pozdávať si ju nekúpite a ušetríte peniaze.

Public Domain: Public Domain znamená v preklade verejná oblasť, alebo verejné vlastníctvo. V autorskom práve to znamená publikácie, dokumenty alebo programy, ktoré majú postavenie verejného vlastníctva, čiže nie sú chránené autorským právom. Najčastejším prípadom Public Domain v autorskom práve je dielo, ktorého autorské práva vypršali, ktorého vznik bol financovaný z verejných zdrojov, alebo ktorého autor sa rozhodol, že dovolí svoje dielo voľne používať. Na prvý pohľad sa môže zdať že by Public Domain mala byť zaradená medzi licencie open source, keďže sú tieto diela poskytované zadarmo, neposkytujú však (väčšinou) zdrojový kód a teda neposkytujú slobodu prezerania a upravovania zdrojového kódu.

Closed Source: Licencie tohto typu dávajú používateľovi najmenšiu slobodu – obvykle používateľnemôže zdrojový kód daného softvéru prezerať, nijak upravovať, ani žiadnym spôsobom tento softvér ďalej rozširovať ( Microsoft Windows, Microsoft Office, Total Commander, atď.)