Kategória: 5. ročník

LogoMotion

LOGOMOTION – prostredie programu LogoMotion – je graficko – animačný editor, ktorý poskytuje nástroje pre: Kreslenie a Maľovanie Vkladanie základných geometrických…

read more

Základy programovania

Základy programovania Algoritmus je konečná postupnosť definovaných inštrukcií (postupnosť krokov) na splnenie určitej úlohy. Algoritmy môžu byť zapísané (implementované) vo…

read more

Elektronická pošta 2

Elektronická pošta – posielanie viacerým naraz Okrem jednotlivcov je možné poslať správu viacerým osobám naraz. Ich e – mailové adresy…

read more

Elektronická pošta

Elektronická pošta – popis, môj prvý mail Príkladmi komunikácie je rozhovor, telefonický hovor cez mobil, Morseova abeceda alebo posunková reč…

read more

Ukladanie z internetu

    Ukladanie z internetu V niektorých prípadoch, ak už nájdeme hľadané informácie na internete, chceme si tieto informácie aj skopírovať a…

read more

Úloha – vyhľadávanie

Práca pre Teba: V slovenskom katalógu nájdi www stránku našej školy. V slovenskom katalógu nájdi stránku nášho mesta. V slovenskom katalógu nájdi stránku…

read more

Vyhľadávanie informácií

Vyhľadávanie informácií na internete Najjednoduchší spôsob ako si nájsť informácie na internete je poznať adresu stránky, kde hľadané informácie sú.…

read more

Webové prehliadače

Webové prehliadače Na prezeranie webových stránok musí byť v počítači nainštalovaný na to určený program – prehliadač webových stránok ( www…

read more

Internet – pojmy

Internet – základné pojmy Internet – to sú tisíce počítačov vzájomne prepojených rôznymi spôsobmi (káblami, telefónnymi signálmi, satelitmi, …). Majitelia…

read more

Internet

Internet Je celosvetová počítačová sieť, ktorá vznikla prepojením rôznych PC sietí s miliónmi  počítačov. Je to nekonečná knižnica informácií, ktoré sú…

read more