1. zošit s internetom

  • Internet
  • Webová stránka
  • Hľadanie webových stránok v katalógu
  • Obľubené internetové adresy
  • Ihrisko
  • Elektronická pošta I.
  • Vyhľadávanie informácií na webovej stránke
  • Vyhľadávanie webových stránok podľa požiadaviek
  • Elektronická pošta II.
  • Internet v škole, škola na internete