Ukladanie z internetu

V niektorých prípadoch, ak už nájdeme hľadané informácie na internete, chceme si tieto informácie aj skopírovať a uložiť.

Ukladanie textov z www stránok

Text, ktorý si chceme skopírovať, musíme najskôr označiť myškou do bloku. Na označený text klikneme pravým tlačidlom myši. Z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberieme Kopírovať text. Označený text sme týmto skopírovali do schránky počítača a môžeme ho vložiť do textového editora. Iná možnosť je použiť dvojklik Ctrl + C a Ctrl + V.

Ak si chceme uložiť všetky textové informácie, ktoré sme na stránke našli, môžeme stránku uložiť ako obyčajný textový súbor. Klikneme pravým tlačidlom myši na stránke a vyberieme Uložiť ako. V okne, ktoré sa nám otvorí, si vyberieme typ súboru a miesto v počítači, kam stránku uložíme.

Ukladanie obrázkov z www stránok

Pravým tlačidlom klikneme na obrázok na www stránke a vyberieme Uložiť obrázok. V otvorenom okne si vyberieme, kam obrázok uložíme. Ak chceme obrázok priamo vložiť do textového editora, môžeme využiť aj funkciu Kopírovať obrázok. V textovom editore si obrázok prilepíme.

Ukladanie odkazov

Ak si chceme uložiť odkaz na súbor (textový dokument, súbor s videom, hudbou, …), pravým tlačidlom myši  klikneme na odkaz na súbor a vyberieme Uložiť odkaz ako.

Pri ukladaní súborov z internetu si musíme dávať pozor. Môžu obsahovať vírusy. Súbory ukladáme len zo známych www stránok.

Informácie z internetu (texty, obrázky, zvuky, …) si môžeme uložiť do vlastného počítača len pre osobné použitie. Ak by sme získané informácie chceli šíriť ďalej, musíme mať povolenie autora, inak porušujeme zákon. Zákon porušujeme aj vtedy, ak si z internetu uložíme a používame bez zaplatenia program, ktorý sa predáva v obchode. Dopúšťame sa tým krádeže autorských práv.