Úloha – MS WORD časť 5

Práca pre Teba:

  1. Vyber si na internete ľubovoľný obrázok, vlož ho do dokumentu a vyskúšaj si možné úpravy v ponuke Formát.
  2. Pomocou tvarov nakresli autíčko. Vyfarbi ho, tvary zoskup do jedného obrázku a pomocou textového poľa a wordartu napíš vhodný nadpis, ktorý bude transparentný.