Elektronická pošta – popis, môj prvý mail

Príkladmi komunikácie je rozhovor, telefonický hovor cez mobil, Morseova abeceda alebo posunková reč u hluchonemých ľudí. Keď hovoríme o internetovej komunikácii, tak sem zaraďujeme správy, ktoré prichádzajú okamžite (ICQ), ale tiež, tie kde nie je okamžitá odpoveď. Touto zrejme aj vami používanou službou je e-mail. Ukážeme si nielen jeho časti, ale aj zásady jeho používania.

Čo potrebujeme pre posielanie e-mailu:

 • pripojenie na Internet
 • emailovú schránku na nejakom poštovom serveri
 • prístupové meno a heslo
 • email adresáta

Elektronická adresa má tri časti:

 • adresa_používateľa
 • znak @ (ALT GR +V)
 • adresa_počítača

Z prednej časti adresy vieme vyčítať ako sa asi volá používateľ prípadne jeho prezývku. Zo zadnej zase to, že kde má zriadené emailové konto. Napr. janko.hrasko@post.sk je emailová adresa Janka Hraška na webovom portály post.sk.

Formát správy:

 • komu píšem
 • predmet – stručná charakteristika
 • telo textu – samotný text
 • príloha – nie je povinná

Po otvorení e-mailu môžeme napísať odpoveď tomu, kto  nám ho poslal. Stačí kliknúť na možnosť Odpovedať. Automaticky nám vypíše adresu a do tela textu sa automaticky vloží pôvodný text správy, na ktorú odpovedáme (môžeme ho vymazať).

Niekedy chceme e-mail od niekoho poslať ďalej niekomu inému. Stačí vybrať  túto možnosť  Poslať ďalej v rozbaľovacom menu. Do tela textu sa automaticky vloží pôvodný text správy, na ktorú odpovedáme (môžeme ho vymazať alebo doplniť). Adresu však musíme vyplniť sami.

Cesta e – mailu:

Povedzme, že posielame email na adresu janko.hrasko@post.sk.

 1. List najčastejšie vytvoríme priamo na svojom poštovom serveri. Je to výkonný počítač v sieti Internet, ktorý rozposiela a prijíma poštu, na ktorú sme počas písania správy pripojený – napr. azet.sk, gmail.com a iné.
 2. Po dopísaní správy a stlačení odoslať, sa udeje to, že náš server pošle email na server zvaný post v Slovenskej republike ako je to za znakom @ na konci elektronickej adresy.
 3. Poštový server post preverí, či sa nachádza na ňom schránka s menom janko.hrasko. Ak áno, umiestni do nej doručenú správu. Ak nie, odošle spätnú správu, že adresát nebol nájdený.

Používatelia e-mailu alebo na chate [čete] často používajú na vyjadrenie nálad emotikony (smajlík). Môžu byť textové alebo obrázkové.

Napríklad:

🙂  úsmev

:-)))  absolútne šťastný

🙁    smútok

Netiketa:

 • Pri písaní myslíme na to, komu píšeme.
 • Dodržiavame pravidlá slušnosti ako v bežnom živote.
 • Buďme slušní, na začiatku vždy pozdravme.
 • Neobťažujeme dlhým písaním o ničom.
 • Vulgarizmy a nadávky do listov nepatria!
 • Na konci sa nezabudnime podpísať.
 • Pozor na gramatické chyby.
 • Čítať cudzie listy je porušenie listového tajomstva.

Neposielajme osobné a súkromné údaje.