Elektronická pošta – posielanie viacerým naraz

Okrem jednotlivcov je možné poslať správu viacerým osobám naraz. Ich e – mailové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelené čiarkami) v časti Komu.

Ak chceme poslať niekomu kópiu, klikneme na Kópia a uvedieme adresu, pričom osoba, ktorej posielame originál e – mailu vidí, komu posielame kópiu.

V prípade, že nechceme, aby bolo zrejmé, komu posielame kópie, klikneme na Slepá kópia.

Pokiaľ niekomu posielame poštu častejšie, je vhodné si jeho e-mailovú adresu uložiť do kontaktov, aby sme ju nemuseli zakaždým znovu zadávať.

V hlavnej ponuke kliknime na Gmail a zvoľme možnosť Kontakty. Kliknime na Nový kontakt, napíšeme meno a priezvisko, doplníme e – mailovú adresu. Kontakt sa automaticky pridá medzi Moje kontakty.

Kontakty si môžeme rozdeliť aj do skupín. Výhodou je možnosť posielať e-mail naraz viacerým kontaktom zaradeným do skupiny. Kliknime na Nová skupina. Napíšme vhodné meno skupiny a kliknime na OK.

Do skupiny môžeme pridať viac kontaktov súčasne. Zaškrtnime políčka pred všetkými kontaktmi, ktoré chceme pridať do skupiny. Kliknime na ikonu Skupiny. Zvoľme skupinu, do ktorej chcete kontakty pridať.

Kontaktom v skupine môžeme poslať e-mail jednoduchšie. Zaškrtnime políčka pred všetkými kontaktmi, ktorým chcete poslať e-mail. Kliknime na ikonu e-mail. Do novej správy  sa automaticky vložia vybrané kontakty.