Základy programovania

Algoritmus je konečná postupnosť definovaných inštrukcií (postupnosť krokov) na splnenie určitej úlohy.

Algoritmy môžu byť zapísané (implementované) vo forme počítačových programov. Logická chyba a algoritme môže viesť k zlyhaniu výsledného programu.

Pojem algoritmu sa často ilustruje na príklade receptu (napr. na upečenie torty), hoci algoritmy sú často oveľa zložitejšie. V algoritmoch sa často niekoľko krokov viacnásobne opakuje alebo ďalší postup závisí od aktuálneho stavu (vetvenie).

Na riešenie tej istej úlohy môže existovať niekoľko rôznych algoritmov s rôznymi postupnosťami inštrukcií. Rôzne algoritmy sa tiež môžu líšiť v množstve času a pamäte potrebných na splnenie úlohy.

Každý krok algoritmu musí byť jednoznačnepresne definovaný. V každej situácií musí byť úplne zrejmé, čo a ako sa má vykonať, ako má vykonávanie algoritmu pokračovať. Pretože bežný jazyk zvyčajne neposkytuje úplnú presnosť a jednoznačnosť vyjadrovania, boli pre zápis algoritmov navrhnuté programovacie jazyky, v ktorých má každý príkaz jasne definovaný význam. Vyjadrenie algoritmu v programovacom jazyku sa nazýva program.

Algoritmické myslenie:

  • rozumieme schopnosť vytvárať správne algoritmy
  • predpokladať v mysli čo sa stane ak …
  • čo nastane po tom kroku (operácií)