LOGOMOTION – prostredie programu

LogoMotion – je graficko – animačný editor, ktorý poskytuje nástroje pre:

  • Kreslenie a Maľovanie
  • Vkladanie základných geometrických tvarov, čiar, elipsy a obdĺžnika

Vytvorenie animovaných korytnačiek pre použitie v Imagine

Veľkosť papiera

– na paneli nástrojov sa nachádza tlačidlo Nastaviť papier:

– môžeme si vybrať štýl obrázku (často používaná veľkosť obrázkov), vlastná šírka a výška obrázku, priesvitnosť a pozadie obrázku

– lupa: obrázok si môžeme približovať a vzďaľovať točením kolieska na myške

Nový / Starý papier

– poznáme z iných programov: nový papier si dáme  Súbor – Nový

– týmto príkazom však vytvoríme nový súbor (obrázok), ale starý obrázok nám stále zostane, zistíme to v obsahu (pribudne tam ďalšia záložka s číslom)

– klikaním na záložky sa pohybujeme medzi obrázkami

– starý (nepotrebný) obrázok vypneme nasledovným spôsobom: klikneme pravým tlačidlom myši na kartu s obrázkom a dáme zavrieť

Panel farieb

  • šípka = späť (vráti poslednú vykonanú zmenu v obrázku)
  • bodkovaný štvorček = zmaže celý obrázok
  • farebný obdĺžnik = ukážka momentálne vybranej/nastavenej farby
  • v kruhu si vyberieme farbu (červena, modrá, žltá…..)
  • následne v trojuholníku si určíme odtieň
  • nakoniec si určíme priesvitnosť farby (bude vidno, čo je nakreslené pod farbou)

Panel farieb môže mať aj inú podobu napr.

HSV model      RGB model      Paleta   

Panel farieb môžeme zmeniť nasledovným spôsobom: kliknem pravým tlačidlom myši do stredu palety a vyberiem si príslušný model HSV model, RGB model alebo Paleta.