Internet

Je celosvetová počítačová sieť, ktorá vznikla prepojením rôznych PC sietí s miliónmi  počítačov. Je to nekonečná knižnica informácií, ktoré sú prístupné okamžite a komukoľvek  na celom svete. Poskytuje rozmanité možnosti komunikácie medzi ľuďmi. Internet vznikol ako snaha zdieľať navzájom svoje údaje a PC.

História Internetu:

 • v roku 1969 vznikol armádny program v USA: ARPAnet, na začiatku mal len 4 kusy, ale fungoval
 • sieť ARPAnet (neskôr premenovaná na Internet), r.1972 = 23 PC
 • armáda sa oddelila (MILnet) a ARPAnet slúži na účely univerzít a výskumných ústavov USA, r. 1984 – 1000 ks, r. 1987 – 10 000 ks PC
 • od roku 1993 sa Internet začína používať aj na komerčné účely, čo spôsobilo nárast PC v sieti na viac 100.000 ks
 • od roku 1998 sa vyvíjajú nové riešenia spojení, nové technológie, vyššia rýchlosť, počty sa odhadujú na miliardy

Služby poskytované Internetom:

 • elektronická pošta
 • WWW stránky
 • prenos súborov FTP
 • ICQ, IRC – chat
 • Talk – rozhovor 2
 • webové konferencie
 • virtuálny terminál na vzdialenom PC
 • Telework – práca na diaľku
 • diskusie k článkom novín
 • elektronický obchod
 • elektronické bankovníctvo
 • video web-konferencie
 • TV, RA cez internet
 • elektronické noviny
 • Online hry
 • hudba
 • hlasové telefonovanie cez Internet
 • reklama, marketing, …

Netiketa = etiketa na Internete:

 • nezabúdajme, že aj na Internete komunikujeme s ľuďmi
 • zistime si, s akými ľudmi komunikujeme, rešpektujme ich
 • nebuďme hulvátmi, nezverejňujme ohováranie, klamstvá
 • nezosmiešňujme iných
 • zbytočne neoberajme ostatných o čas a peniaze
 • nenarúšajme súkromie ostatných, napr. cudziu poštu, ..
 • nezneužívajme svoju moc a vedomosti z IT
 • pomôžme, ak vieme ostatným – nemusia byť všetci experti
 • nezabúdajme, že aj my sme kedysi s Internetom začínali

Budúcnosť Internetu:

 • odborníci predpovedajú veľký boom využívania Internetu, ušetrí ľuďom veľa času, peňazí, …
 • umožní iný prístup vo vzdelávaní, kopu vecí uložených na Internete nebude potrebné hustiť do hlavy z učebníc
 • nové technológie s ním počítajú, napr mobily
 • dôležité bude mať lacný a rýchly prístup k Internetu, naučiť sa ho využívať v každodennej praxi