Internet – základné pojmy

Internet – to sú tisíce počítačov vzájomne prepojených rôznymi spôsobmi (káblami, telefónnymi signálmi, satelitmi, …). Majitelia počítača používajú  svoj počítač na riešenie rôznych úloh – píšu texty, kreslia obrázky, …. Niektorí výsledky svojej práce umiestnia na špeciálny počítač – server, tak aby si ktokoľvek, kto je pripojený na internet, ich mohol pozrieť v podobe webových stránok – www (world wide web). Webové stránky  môžeme na internete nájsť a prezerať veľmi jednoducho. Stačí, ak poznáme adresy serverov, na ktorých sú stránky uložené a vieme používať špeciálne programy, v ktorých si stránky otvoríme. Obsahom www stránky môžu byť texty, obrázky, animácie, videá, zvuky….

Aby sme mohli vyhľadať webovú stránku na Internete, potrebujeme poznať jej adresu. Adresa webovej stránky (teda adresa servera, na ktorom sú uložené webové stránky)  napr.: Linky detskej dôvery vyzerá takto: www.linkadeti.sk. Bodky v adrese ju rozdeľujú na niekoľko častí a to:  linkadeti je meno servera, na ktorom sú stránky umiestnené a sk je označenie krajiny, v ktorej je server umiestnený. Adresa stránky nesmie obsahovať medzeru, dĺžne ani mäkčene.

Internet nikto nevlastní ani neriadi. Nikto nekontroluje, akí ľudia ho používajú. Na www stránkach preto môžeme nájsť naozaj všeličo. Internetu  hovoríme  aj informačná diaľnica. Putujú po nej informácie sem a tam od serverov k počítačom a naopak. Keď internet z jedného miesta používa naraz veľa používateľov, alebo keď sa veľa používateľov snaží dostať na ten istý server, môže sa internet spomaliť, upchať. Stránky sa vtedy zobrazujú pomalšie ako obyčajne. Majme preto pochopenie a buďme trpezliví.

Internetový providery sú firmy sprostredkujúce pripojenie k internetu.

10 najväčších internetových poskytovateľov  (providerov) u nás:

  • Slovak Telekom
  • Orange
  • UPC
  • Slovanet
  • Antik
  • Swan
  • DSi Data
  • Satro
  • Benestra
  • RadioLan