Webové prehliadače

Na prezeranie webových stránok musí byť v počítači nainštalovaný na to určený program – prehliadač webových stránok ( www browser). Webových prehliadačov je veľa, napr.: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera a Safari, každý vyzerá trochu inak a každý môže mať iné doplňujúce funkcie.

Ak si otvoríme nejaký prehliadač, do riadka s adresou napíšeme adresu www stránky, ktorú si chceme pozrieť a stlačíme klávesu enter. Po potvrdení adresy sa v najväčšej časti okna, na ploche prehliadača, začne postupne zobrazovať stránka. Zobrazenú časť dlhšej stránky posúvame zvislým posúvačom na pravom okraji stránky. Ak pri písaní www adresy urobíme preklep, zobrazovanie stránky môžeme zastaviť a napísať adresu znova. V prípade, že sa stránka zobrazuje pomaly alebo sa zobrazovanie stránky zastaví úplne, môžeme použiť tlačidlo obnoviť a  www prehliadač sa pokúsi stránku opäť zobraziť. Ak sa začne zobrazovať obsah stránky, ktorý nechceme vidieť, ktorý je neslušný alebo dokonca zakázaný, zobrazovanie stránky hneď zastavme alebo prejdime na inú stránku.

Na www stránke má kurzor na obrázkoch a na texte tvar šípky. Na niektorých slovách a obrázkoch však zmení tvar na ruku, ktorá akoby prstom niečo ukazovala. Ukazuje na miesto, ktorému hovoríme hypertextový odkaz, alebo jednoducho odkaz. Je to miesto, na ktorom je ukrytá ďalšia stránka. Presunieme sa na ňu jednoduchým kliknutím na odkaz. Odkaz môže spájať stránky, ktoré sú uložené na to istom serveri, ale aj stránky uložené na rôznych serveroch. A odkaz môže spájať stránky, ktoré spolu súvisia, ale aj stránky, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Ak je odkazom časť textu, tento býva podčiarknutý alebo farebne odlíšený od ostatného textu.

Stránke, ktorá sa na www adrese zobrazí ako prvá, hovoríme titulná stránka, niekedy aj domovská stránka, domov alebo úvod. Z nej sa postupným prechádzaním odkazov dostaneme na všetky ďalšie stránky.

Webový prehliadač si pamätá aj históriu navštívených stránok a to v takom poradí, v akom sme ich navštívili, stačí len stlačiť tlačidlo späť.

Ak sme si preklikávaním odkazov už konečne našli svoju obľúbenú stránku a nechceme si jej adresu zapisovať, môžeme využiť ďalšiu službu webového prehliadača a to je vytvorenie záložky s adresou obľúbenej stránky. V hlavnej ponuke záložky (alebo obľúbené či znak hviezdy na konci adresného riadka v závislosti od www prehliadača) si vyberieme príkaz Pridať medzi záložky (Pridať medzi obľúbené  alebo Vytvoriť záložku pre túto stránku). Prehliadač nám ponúkne možnosť zvoliť meno pre našu záložku a priečinok, kam bude záložka umiestnená, ako aj možnosť odstrániť a upraviť  vytvorenú záložku. Používanie záložiek je praktické, iba ak stále pracujeme na tom istom počítači a s tým istým prehliadačom.