Vyhľadávanie informácií

Vyhľadávanie informácií na internete

Najjednoduchší spôsob ako si nájsť informácie na internete je poznať adresu stránky, kde hľadané informácie sú. V prípade, že presnú adresu nepoznáme, môžeme  použiť internetový vyhľadávač a pokúsiť sa  adresu nájsť. Činnosť týchto vyhľadávačov spočíva v prechádzaní miliárd stránok a vyhľadávaním odkazov, ktoré sa na nich nachádzajú. Internetové vyhľadávače majú vyhľadávacie okienka ako napríklad google. Do tohto okienka píšeme slová, ktoré súvisia s našimi hľadanými informáciami. Po potvrdení vyhľadávania sú tieto slová porovnané s kľúčovými slovami zo stránok. Autori www stránok sa snažia o to, aby boli adresy stránok čo najjednoduchšie, aby sa čo najľahšie zapamätali a aby korešpondovali s informáciami na stránke.  Pri rozhodovaní o tom, aké slová zadáme do vyhľadávacieho poľa, zvoľme také, ktoré sa pravdepodobne nachádzajú na hľadaných stránkach. Napríklad namiesto výrazu bolí ma hlava zadajme bolesť hlavy, pretože zdravotnícke webové stránky používajú skôr tento výraz.

Pri hľadaní www stránok nám môže pomôcť katalóg www stránok (ako katalóg v knižnici), ktorý má adresy stránok zaradené do kategórií a podkategórií. Nie je však v ľudských silách zapísať do katalógov všetky novo vzniknuté stránky. Ďalšou nevýhodou je, ak autor zaradí stránku do nesprávnej kategórie.

Príklady internetových vyhľadávačov:

  • Google
  • Yahoo
  • Bing
  • Zoznam

Ak hľadáme na www stránke informácie, ktoré sú pre nás naozaj dôležité, okrem toho, či sú tieto informácie aktuálne, sa vždy presvedčme aj o tom, či sú hodnoverné. Dobrým znakom je, ak je na stránke uvedený aj jej autor a kontakt na neho. Ak na stránke nenájdeme dátum poslednej zmeny ani kontakt na autora, informáciám na tejto stránke radšej neverme. Keďže o webovú stránku sa stará autor, jej vzhľad sa môže zmeniť, kedykoľvek si to autor zaumieni.