Word – odstavec, formátovanie, nastavenie strany

Odstavec (= odsek) v MS Word je akýkoľvek text ukončený klávesou Enter.

Na prácu s odstavcom nám slúžia ikony v záložke Odsek ponuky Domov a konkrétne pre nás to sú ikony:

 • Zarovnať doľava
 • Centrovať (zarovnanie na stred)
 • Zarovnať doprava
 • Zarovnať podľa okrajov
 • Riadkovanie a medzery medzi odsekmi (vyberáme z ponukového trojuholníka)
 • Tieňovanie (vyberáme z ponukového trojuholníka)
 • Zmenšiť zarážku (premiestni odsek ďalej od okraja)
 • Zväčšiť zarážku (premiestni odsek bližšie k okraju)

Pre nastavenie strany nám slúžia ikony v záložke Pozadie strany ponuky Návrh:

 • Vodotlač (vyberáme z ponukového trojuholníka – buď si vyberieme predvolenú alebo si vytvorím Vlastnú vodotlač, Odstrániť vodotlač ju odstráni)
 • Farba strany (vyberáme z ponukového trojuholníka)
 • Orámovanie strán (vyberáme z ponukového trojuholníka)

A tiež ikony v záložke Nastavenie strany ponuky Rozloženie:

 • Okraje (vyberáme z ponukového trojuholníka)
 • Orientácia (vyberáme z ponukového trojuholníka)