Úloha – MS WORD časť 3

Práca pre Teba: Prepíš text podľa vzoru (Calibri, 11):

Ľudia závislí od internetu sú ľudia závislí od chatovania a rôznych internetových stránok. Na webe môže mať každý svoju vlastnú identitu, nemusí ihneď reagovať na podnety, ale má čas si premyslieť, čo spraví. Takto väčšina ľudí ukrýva svoje hendikepy, ktoré sú pri bežnom rozhovore viditeľné. Snažia sa stať niekým iným, lepším. To sa im z určitej časti aj darí, ale za akú cenu? Stávajú sa okrajom spoločnosti, nechápu ju, ona nechápe ich. Takýmto ľuďom treba čo najskôr podať pomocnú ruku.

  1. Skopíruj prvú vetu na koniec textu.
  2. Vetu: Snažia…. presuň na začiatok textu.