Word – formátovanie, kopírovanie a vystrihovanie textu

Ak sa chystáme v MS Word napísať text a už vopred vieme aký typ, veľkosť, farbu, … písma má text mať, môžeme si všetky tieto vlastnosti textu nastaviť.

Napr.:  Word je textový editor.  –  Najprv klikneme ľavým tlačidlom myši na ikonu Tučné a potom napíšem slovo Word, znovu kliknem na ikonu Tučné ľavým tlačidlom myši a tak vypnem písanie tučného písma, pokračujeme v písaní vety slovom: je, pred písaním posledného slovného spojenia si zapneme ľavým tlačidlom myši ikonu Podčiarknutie a napíšem textový editor, znovu klikneme na ikonu Podčiarknutie ľavým tlačidlom myši, aby sme vypli písanie podčiarknutého písma a na záver vety napíšeme bodku.

Takto sme text formátovali (nastavili).

Ak sa v dokumente opakujú nejaké časti textu, môžeme pri písaní využiť možnosť kopírovania. Ak chceme kopírovať text, tak najprv si tento text vložíme do bloku (na začiatku textu klikneme ľavé tlačidlo myši a držíme stlačené až do konca časti textu), potom máme možnosti:

  • klikneme ľavým tlačidlom myši na ikonu Kopírovať v záložke Schránka ponuky Domov a následne na mieste kam kopírujeme klikneme ľavým tlačidlom myši na ikonu Prilepiť v záložke Schránka ponuky Domov,
  • klikneme pravé tlačidlo myši a vyberieme Kopírovať a na mieste kam kopírujeme klikneme pravé tlačidlo myši a vyberieme Prilepiť,
  • dvoklik Ctrl + C a na mieste kam kopírujeme dvojklik Ctrl + V.

Ak chceme presunúť text na iné miesto v dokumente, tak najprv si vložíme tento text do bloku (na začiatku textu klikneme ľavé tlačidlo myši a držíme stlačené až do konca časti textu), potom máme možnosti:

  • klikneme ľavým tlačidlom myši na ikonu Vystrihnúť v záložke Schránka ponuky Domov a následne na mieste kam presúvame klikneme ľavým tlačidlom myši na ikonu Prilepiť v záložke Schránka ponuky Domov,
  • klikneme pravé tlačidlo myši a vyberieme Vystrihnúť a na mieste kam presúvame klikneme pravé tlačidlo myši a vyberieme Prilepiť,

dvoklik Ctrl + X a na mieste kam presúvame dvojklik Ctrl + V.