Úloha – MS WORD časť 2

Prepíš text:

Nástrahy virtuálneho sveta

Zneužitie fotografie a videa

Hlavné riziko poskytovania fotiek a videa spočíva v tom, že sa priamo či nepriamo dostanú k niekomu, kto ich môže zneužiť. Fotografie, ktoré nás zachytávajú v nepríjemných situáciách, môžu byť použité na vydieranie alebo zosmiešňovanie. Fotky tiež môžu byť zneužité na vytvorenie falošného profilu, alebo môžu byť informáciou pre zlodejov a podvodníkov.

Urob v texte postupne vhodné úpravy, aby text vyzeral:

Nástrahy virtuálneho sveta  (algerian, 14, tučné)

Zneužitie fotografie a videa  (verdana, kurzíva)

(text: Times New Roman, 12)

Hlavné riziko poskytovania fotiek a videa spočíva v tom, že sa priamo či nepriamo dostanú k niekomu, kto ich môže zneužiť. Fotografie, ktoré nás zachytávajú v nepríjemných situáciách, môžu byť použité na vydieranie alebo zosmiešňovanie. Fotky tiež môžu byť zneužité na vytvorenie falošného profilu, alebo môžu byť informáciou pre zlodejov a podvodníkov.