WORD – typ, rez a veľkosť písma

MS Word nám ponúka viaceré možnosti ako si upraviť (editovať) vytvorený text.

Ak chceme upraviť časť vytvoreného textu, musíme si danú časť vložiť do bloku. To dosiahneme tak, že na začiatku textu klikneme ľavé tlačidlo myši a držíme stlačené až do konca časti textu, ktorý chceme upraviť.

Ak chceme upraviť celý text, na vloženie do bloku použijeme klávesovú skratku Ctrl + A.

Ikonky určené na úpravu textu sa nachádzajú v záložke Písmo ponuky Domov a sú to:

 • Typ písma (vyberám z ponukového trojuholníka)
 • Veľkosť písma (vyberám z ponukového trojuholníka)
 • Zväčšiť veľkosť písma (kliknutím ľavého tlačidla myši)
 • Zmenšiť veľkosť písma (kliknutím ľavého tlačidla myši)
 • Zmeniť veľkosť písmen (vyberám z ponukového trojuholníka)
 • Vymazať všetko formátovanie (teda všetky nastavenia, ktoré sme doposiaľ s textom urobili)
 • Tučné písmo
 • Kurzíva
 • Podčiarknutie (kliknutím ľavého tlačidla myši)
 • Prečiarknuté písmo
 • Textové efekty (vyberám z ponukového trojuholníka)
 • Farba zvýraznenia textu (vyberám z ponukového trojuholníka)
 • Farba písma (vyberám z ponukového trojuholníka)