Textový editor WORD – charakteristika

Microsoft Word je súčasť kancelárskeho balíka MS Office, je to textový editor, ktorý slúži na tvorbu a úpravu  textu. Prípona súborov, ktoré sú vytvorené vo Worde je .docx (prípadne .doc – podľa verzie Wordu).

Spustenie programu MS WORD

MS Word si môžeme spustiť viacerými spôsobmi:

  • dvojklik ľavého tlačidla myši na ikone MS Word na pracovnej ploche,
  • klik pravého tlačidla myši na ikone MS Word na pracovnej ploche a následne zvoliť Otvoriť,
  • dvojklik ľavého tlačidla myši na riadok MS Word v ponuke Štart.

Ak sme už spustili MS Word, buď si zvolím Prázdny dokument čo je nový súbor, alebo si chceme otvoriť už existujúci súbor MS Word, vtedy vyberáme Otvoriť.

Popis obrazovky

Prvý riadok, v ktorom sa nachádza meno otvoreného súboru a program, v ktorom pracujeme  a v pravej časti minimalizačné, maximalizačné a zatváracie tlačidlo, sa nazýva titulná lišta.

Druhý riadok, v ktorom sa nachádza Súbor, Domov, Vložiť, Návrh, Rozloženie, Referencie, Korešpondencia, … sa nazýva Panel ponúk.

Ak klikneme ľavým tlačidlom myšky na ľubovoľnú ponuku z panela ponúk, otvorí sa Združený panel nástrojov, v ktorom sú ikony rozdelené do záložiek. Meno záložky je vždy v poslednom riadku združeného panela nástrojov. Napr.: v ponuke Domov sa nachádzajú záložky: Schránka, Písmo, Odsek, Štýly, Úpravy.

Pracovným prostredím MS Word je kancelársky papier veľkosti A4 štandardne orientovaný na výšku.

Vytvorený dokument v MS Word si môžeme uložiť. Ak ukladáme nový súbor, v ponuke Súbor si zvolíme Uložiť ako, kde okrem mena nášho súboru si vyberáme aj miesto v počítači, kam sa súbor uloží. Ak ukladáme zmenený už skôr vytvorený súbor, v ponuke Súbor si zvolíme Uložiť.